Rekenkamer onderzoekt 3D

screen-shot-2016-12-14-at-07-05-44Bron: Gemeente Barneveld.

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand – Komende maand start de rekenkamercommissie in Barneveld een onderzoek naar de risico’s voor de gemeente betreffende de drie decentralisaties in het sociaal domein. Het onderzoek doet de rekenkamercommissie mede op verzoek vanuit de auditcommissie van de gemeenteraad. In het onderzoek gaat de rekenkamercommissie kijken of de gemeente de belangrijkste risico’s betreffende het sociaal domein goed in beeld heeft, mede gelet op de recente decentralisatie van taken vanuit het Rijk. Ook kijkt de rekenkamercommissie of de gemeente de nodige maatregelen genomen heeft om deze risico’s adequaat te beheersen. Naar aanleiding van het onderzoek zal de rekenkamercommissie zo nodig aanbevelingen doen ter verbetering.

Aanleiding

Vanaf begin 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en ondersteuning bij participatie en wonen van inwoners met beperkingen. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al en een deel namen zij over van de Rijksoverheid (drie decentralisaties). Het idee achter deze decentralisaties is dat gemeenten dichter bij de burger staan en hierdoor de taken efficiënter, cliëntgerichter en met minder bureaucratie kunnen uitvoeren. Ook zouden gemeenten de taken effectiever en goedkoper moeten kunnen uitvoeren door een andere manier van werken. Het is van belang dat gemeenten de risico’s die gepaard gaan met de drie decentralisaties goed in beeld hebben en de nodige maatregelen nemen om de risico’s te beheersen. Het onderzoek van de rekenkamercommissie is hierop gericht. >>